000
thumb thumb
117
VIEWS
0
LIKES

Le Dùrachd

Broadcast 1990 © Grampian Television
Broadcast 1990
© Grampian Television

Sùil ghoirid air Co-là-breith Grampian ach airson luchd-amhairc Gàidhlig, air a chumail le Magaidh Mackinnon./A brief snippet Grampian's Birthday Spot but for Gaelic speaking viewers, hosted by Magaidh Mackinnon.